Top điểm cao nhất
 • Thí sinh: Nguyễn Văn Lâm 01/05/2021 09:02 PM
  Điểm : 9.94

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 1 kỹ thuật
 • Thí sinh: Nguyễn Văn Lâm 01/02/2021 02:00 AM
  Điểm : 9.92

  Đề thi: Kiểm tra trình độ đầu vào bậc thử việc
 • Thí sinh: Nguyễn Tống Ngọc Hà 01/02/2021 02:35 AM
  Điểm : 9.92

  Đề thi: Kiểm tra trình độ đầu vào bậc thử việc
 • Thí sinh: Mè Văn Tuân 01/02/2021 02:00 AM
  Điểm : 9.92

  Đề thi: Kiểm tra trình độ đầu vào bậc thử việc
 • Thí sinh: Nguyễn Tống Ngọc Hà 29/03/2021 03:08 AM
  Điểm : 9.81

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 1 kỹ thuật
 • Thí sinh: Cao Trần Đại 29/03/2021 03:00 AM
  Điểm : 9.81

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 1 kỹ thuật
 • Thí sinh: Nguyễn Văn Bảo 01/02/2021 02:00 AM
  Điểm : 9.76

  Đề thi: Kiểm tra trình độ đầu vào bậc thử việc
 • Thí sinh: Nguyễn Văn Bảo 01/05/2021 09:13 PM
  Điểm : 9.68

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 1 kỹ thuật
 • Thí sinh: Nguyễn Đình Thi Thi 01/02/2021 02:02 AM
  Điểm : 9.68

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 1 kỹ thuật
 • Thí sinh: Nguyễn Chí Tôn 31/10/2021 03:09 AM
  Điểm : 9.64

  Đề thi: Kiểm tra lên bậc 2 kỹ thuật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây