Hướng dẫn sử dụng tính năng comment cho các module

Thứ năm - 13/03/2014 03:37
Từ phiên bản NukeViet 4.0, NukeViet bổ sung module Comment làm module hệ thống, có chức năng quản lý bình luận chung cho các module. Module comment giúp việc quản lý các bình luận từ thành viên một cách tập trung, giúp việc quản lý đơn giản hơn.

1) Xóa comment của module cũ đi nếu có

 

2) Thêm đoạn sau vào file modules\module_name\funcs\detail.php

// comment
define( 'NV_COMM_ID', $news_contents['id'] ); // Bắt buộc

define( 'NV_COMM_ALLOWED', $news_contents['allowed_comm'] ); // Không bắt buộc          

define( 'NV_COMM_AREA', 0 ); // Không bắt buộc

require_once NV_ROOTDIR . '/modules/comment/comment.php';

Trong đó:
$news_contents['id']: là id của bài viết
$news_contents['allowed_comm']: Cho phép ai bình luận (
= 0 <===> Không cho ai bình luận
= 1 <===> Tất cả mọi người
= 2 <===> Chỉ có thành viên site

NV_COMM_AREA: Khu vực comment, nếu module chỉ có 1 khu vực duy nhất thì thiết lập define( 'NV_COMM_AREA', 0 );

Nếu module có nhiều khu vực comment thì cần thiết mập mỗi khu vực 1 NV_COMM_AREA, với giá trị khác nhau lớn hơn 0

 

3) Trong file modules/module_name/theme.php hoặc themes/theme_name/modules/module_name/theme.php

Tìm đến đoạn của function hiển thị giao diện

$xtpl->parse( 'main' );

Thêm đoạn sau

if( defined( 'NV_COMM_URL' ) )

{

$xtpl->assign( 'NV_COMM_URL', NV_COMM_URL );

$xtpl->parse( 'main.comment' );

}

Trong giao diện html thêm đoạn sau

4)  Trong file action tạo CSDL (modules/ten-module/action.php) của module cần thêm đoạn code sau để tạo dữ liệu cài đặt cho module

// Comments

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'auto_postcomm', '1')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'allowed_comm', '3')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'setcomm', '2')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'activecomm', '1')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'emailcomm', '1')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'adminscomm', '')";

$sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . $lang . "', '" . $module_name . "', 'sortcomm', '0')";

5)  Nếu module đã tồn tại bạn cần tạo file php, ví dụ commen-page1.php với nội dung bên dưới, đặt ngang hàng với file index.php

/**
* @Project NUKEVIET 4.x
* @Author VINADES.,JSC (contact@vinades.vn)
* @Copyright (C) 2014 VINADES.,JSC. All rights reserved
* @License GNU/GPL version 2 or any later version
* @Createdate Sat, 08 Feb 2014 06:33:39 GMT
*/
define('NV_SYSTEM', true);
require str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR, '/', dirname(__file__)) . '/mainfile.php';
require NV_ROOTDIR . '/includes/core/user_functions.php';
if ( defined( 'NV_IS_SPADMIN' ) )
{
    // Comments
    $module_name = 'page';// Sửa ứng với module
    $sql_create_module = array();
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'auto_postcomm', '1')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'allowed_comm', '3')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'setcomm', '2')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'activecomm', '1')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'emailcomm', '1')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'adminscomm', '')";
    $sql_create_module[] = "INSERT INTO " . NV_CONFIG_GLOBALTABLE . " (lang, module, config_name, config_value) VALUES ('" . NV_LANG_DATA . "', '" . $module_name . "', 'sortcomm', '0')";
    foreach( $sql_create_module as $_sql )
    {
        $db->query( $_sql );
    }
    die( 'Thuc hien nang cap xong, hay xoa file nay ngay' );
}
else
{
    die( 'Can thuc hien voi quyen admin toi cao' );
}

 

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị tối cao và nhập đường dẫn: http://yourdomain.com/commen-page1.php

Sau khi nhận được thông báo "Thực hiện nâng cấp thành công", tiến hành xóa file này khỏi host.

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây