Trang nhất » Khóa học web

  • Tên chương trình học: Xây dựng giao diện cho NukeViet 4
  • Mã chương trình học: TKGD-NV4

Chương trình học xây dựng giao diện cho NukeViet 4

Yêu cầu:

- Có kiến thức về HTML & CSS

- Có kiến thức cơ bản về PHP

- Có máy tính xách tay

- Ngoài thời gian trên lớp học viên cần làm bài tập tối thiểu 2 lần thời gian học.

- Thời gian học:

      Tuần 3 buổi từ 18h – 20h30 thứ 2, 4, 6

      Thời gian học kéo dài 4 tuần.

Nội dung học:

1: Tổng quan về NukeViet (1 buổi)

            - Bài tập Thực hành cài đặt và xây dựng site bằng NukeViet.

2: Tổng quan về HTML  (3 buổi)

- Hướng dẫn dùng CSS  http://getbootstrap.com xây dựng giao diện responsive.

            - Chuyển thiết kế giao diện thành html responsive.

- Bài tập xây dựng giao diện responsive với 12 cột.

4: Quản lý code trên github  (1 buổi)

- Đưa code lên kho code (Github hoặc các kho codegit).

- Cách thao tác với github: để lấy code, đóng góp code.

5: Giới thiệu hệ quản trị CSDL  (1 buổi)

- Giới thiệu hệ quản trị CSDL

            - Cách xây dựng CSDL trong MySQL sử dụng công cụ phpMyadmin.

6: Hướng dẫn sử dụng modules make-themes. (2 buổi)

- Chuyển giao diện html thành giao diện cho NukeViet.

- Lập trình kết nối với CSDL để chuyển cho Block.

7: Hoàn thiện giao diện  (2 buổi)

- Xây dựng hoàn chỉnh giao diện.

- Đóng gói giao diện.

- Đưa giao diện lên kho code, diễn đàn nukeviet.

 

 Danh sách các khóa học

Xây dựng giao diện cho NukeViet 4 - khóa 5
Xây dựng giao diện cho NukeViet 4 - khóa 5

BQT NukeViet xin thông báo mở lớp Xây dựng giao diện cho NukeViet 4 khóa 4 (Chấp nhận đăng ký học trực tuyến) với phương châm là hướng dẫn, đào tạo và chia sẻ những kiến thức, công nghệ mới nhất có trong phiên bản...

 Lượt đăng kí: 20   Còn lại: 0